Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego

 
Decyzja Nr 121/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 września 2020 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
 
 Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 5 i § 40 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr. n. med. Olgę Bielan do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły
    Zdrowia Publicznego ds. studenckich i kształcenia na kadencję 2020-2024.
2.  Szczegółowy zakres działania Wicedyrektora określa decyzja Dyrektora Szkoły Zdrowia
    Publicznego oraz pełnomocnictwa udzielone przez Rektora.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2020
Data publikacji:
09.09.2020 11:57
Data aktualizacji:
15.09.2020 12:46
Liczba wyświetleń:
82
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec121.pdf311.38 KB