Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie

 

 

UCHWAŁA Nr 257
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie.
 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt. 6 i art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69, poz. 459), uchwala się co następuje:

§ 1

Tworzy się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie”.

§ 2

1.    W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie realizowane będzie kształcenie na kierunku filologia o specjalnościach: filologia angielska oraz filologia germańska w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o 6‑semestralnym okresie nauki.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów jest Wydział Humanistyczny.

§ 3

1.    W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie realizowane będzie kształcenie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o 6-semestralnym okresie nauki.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów jest Wydział Nauk Społecznych i Sztuki.

§ 4

Realizacja zajęć dydaktycznych nastąpi od 1 października 2008 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 09:34
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
3577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument