Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-2012

 

 

UCHWAŁA Nr 256
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-2012.

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 1 Ordynacji wyborczej do organów uczelni (Załącznik Nr 4 do Statutu Uniwersytetu) Senat powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

 • prof. dr. hab. Kazimierz WAWRO (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK (Wydział Biologii)
 • dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)
 • dr hab. Bohdan ŁUKASZEWICZ, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
 • prof. dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
 • dr Andrzej DAWIDOWICZ (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • prof. dr hab. Konstanty ROMANIUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • dr n. med. Anna KOSSAKOWSKA-KRAJEWSKA (Wydział Nauk Medycznych)
 • dr hab. Alicja KICOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych i Sztuki)
 • prof. dr hab. Marek MARKOWSKI (Wydział Nauk Technicznych)
 • prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ (Wydział Nauki o Żywności)
 • prof. dr hab. Helena GAWROŃSKA (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa)
 • dr Stanisław BUŁAJEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)
 • ks. dr hab. Waldemar WESOŁY (Wydział Teologii)
 • mgr Nina ZIELIŃSKA (Jednostki pozawydziałowe)
 • mgr Maria SOBCZAK (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)
 • mgr inż. Marta MIKŠ-KRAJNIK (Samorząd Doktorantów)
 • Ewa CYBULSKA (Samorząd Studencki)
 • dr inż. Andrzej WOŁODŹKO (związki zawodowe).

§ 2

Doradztwo prawne Uczelnianej Komisji Wyborczej powierza się mgr Marii Mędlewskiej-Duda, radcy prawnemu UWM.

§ 3

Tracą moc następujące Uchwały:

 • Uchwała Nr 226 Senatu UWM z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Uchwała Nr 46 Senatu UWM z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006-2008.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 09:27
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:15
Liczba wyświetleń:
3314
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument