Nr 103/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 
Decyzja Nr 103/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 września 2020 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr inż. Agnieszkę Bęś do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. kształcenia
    Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-2024.
2.   Szczegółowy zakres działania Prodziekana określa Dziekan oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
01.09.2020
Data publikacji:
09.09.2020 10:30
Data aktualizacji:
02.02.2021 07:48
Liczba wyświetleń:
480
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec103.pdf303.23 KB