Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024

 
Decyzja Nr 83/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2020 roku
 
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki
na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje
 
§ 1
1.  Powołuję prof. dr. hab. Adama Doliwę do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki
     i Informatyki na kadencję.
2.  Szczegółowy zakres działania Dziekana określa § 24 ust. 2-4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
01.09.2020
Data publikacji:
01.09.2020 11:51
Data aktualizacji:
01.02.2021 20:16
Liczba wyświetleń:
427
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Nr 83-2020.pdf259.55 KB