Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 72/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2020 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr. hab. Pawła Wysockiego, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora
     ds. kształcenia na kadencję 2020-2024.
2.  Szczegółowy zakres działania Prorektora ds. kształcenia określa Zarządzenie Nr 78/2020
     Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie
     podziału kompetencji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2020
Data publikacji:
01.09.2020 11:02
Data aktualizacji:
08.09.2020 07:41
Liczba wyświetleń:
51
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Nr 72-2020.pdf264.3 KB