Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

 

Zarządzenie Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2008 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

§ 1

Na podstawie § 37, ust. 2 i § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwał Senatu UWM Nr 258, Nr 259, Nr 260, Nr 264 z dnia 29 lutego 2008 roku wprowadza się następujące zmiany w jednostkach wydziałowych i pozawydziałowych:

1. tworzy się na Wydziale Nauk Medycznych Katedrę Fizjologii Człowieka;

2. tworzy się jednostkę pozawydziałową, jako jednostkę ogólnouczelnianą, pod nazwą Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

3. zmienia się nazwę jednostki ogólnouczelnianej, Ośrodka Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców;

4. likwiduje się jednostkę ogólnouczelnianą Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.03.2008
Data publikacji:
07.03.2008 14:24
Data aktualizacji:
07.03.2008 14:24
Liczba wyświetleń:
3241
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument