Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej

 

UCHWAŁA Nr 196

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów położonych przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej

 

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu, nawiązując do Uchwały Nr 237 Senatu z dnia 28 stycznia 2005 r., Senat wyraża zgodę na dokonanie zamiany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie przy ul. Słonecznej, oznaczonych jako działki nr 13/3; 13/6 (obręb 113) o łącznej powierzchni 0,3114 ha, na prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka Nr 1/1 (obręb 110) o powierzchni 0,4933 ha stanowiącej własność Gminy Olsztyn. Zamiana nieruchomości (za rozliczeniem finansowym) pomiędzy stronami ma na celu poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego obszaru Kortowa.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały)

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny zamiany nieruchomości będzie ich wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 08:27
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:55
Liczba wyświetleń:
3161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument