Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.

 

 

Zarządzenie Nr 1
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973), stanowi się co następuje:

§ 1

Pracownikowi użytkującemu w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługują okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania (druk zaświadczenia lekarskiego – załącznik).

§ 2

Zwrot kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok w wysokości zakupu, nie więcej jednak niż 250 zł, ponosi jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 7 z dnia 5 października 1999 roku w sprawie zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników i uczestników dziennych studiów doktoranckich obsługujących monitory ekranowe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą prawną od 1 stycznia 2008 r.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora UWM

z dnia 16 stycznia 2008 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.01.2008
Data publikacji:
07.03.2008 13:54
Data aktualizacji:
26.03.2008 09:04
Liczba wyświetleń:
9199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
okulary zaświadczenie21.5 KB