Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.

 

 

Decyzja Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Historycznej.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 244 Senatu UWM z dnia 30 listopada 2007 roku, powołuje się Komisję Historyczną w składzie:

  • prof. dr hab. Stanisław GAJEWSKI,
  • dr Witold GIESZCZYŃSKI,
  • dr hab. Piotr MAJER, prof. UWM.

§ 2

Komisja Historyczna podczas pierwszego posiedzenia wybiera spośród członków przewodniczącego Komisji.

§ 3

Zadaniem Komisji Historycznej jest prowadzenie badań naukowych dotyczących współpracy pracowników i byłych pracowników Uniwersytetu z organami bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela w rozumieniu art. 3a ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).

§ 4

W trosce o dobre imię uczelni, Komisja będzie także rozpatrywała inne wnioski, niż wymienione w Uchwale Nr 244 Senatu UWM z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zbadania współpracy pracowników Uniwersytetu z organami bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela w rozumieniu art. 3a ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).

§ 5

Traci moc Decyzja Nr 20 Rektora UWM z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Historycznej.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.02.2008
Data publikacji:
07.03.2008 13:49
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:55
Liczba wyświetleń:
2928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument