Nr 76/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Zarządzenie Nr 76/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 

 Działając na podstawie § 5 ust. 6 i 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 4 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W  § 7 Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uroczyste przekazanie władzy nowo wybranemu Rektorowi przez Rektora poprzedniej kadencji dokonuje się w trakcie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Senatu lub podczas Inauguracji Roku Akademickiego. Ustępujący Rektor przekazuje nowemu Rektorowi insygnia władzy: berło, łańcuch i pierścień, wygłaszając przy tym formułę: „Accipe sceptrum regiminis, catenam dignitatis et anulum sponsalem, quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” (tłum.: „Przyjmij berło [Twojej] władzy, łańcuch [Twojej] godności oraz przynależny [Tobie] pierścień i niechaj będzie to dobre, pomyślne, a także szczęśliwe”).”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

  

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
18.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 12:15
Data aktualizacji:
31.08.2020 12:15
Liczba wyświetleń:
410
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument