Nr 69/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Decyzja Nr 69/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej
                   dyscypliny
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Z dniem 1 września 2020 r. powołuję dr. hab. inż. Małgorzatę Renigier-Biłozor, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r.

2.  Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady określa § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.

 

§ 2

1.    Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

2.  Z dniem 31 sierpnia 2020 r. traci moc decyzja nr 190/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 11:54
Data aktualizacji:
31.08.2020 11:54
Liczba wyświetleń:
130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument