Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku

Decyzja Nr 68/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
                       i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r
oku

 

Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 września 2020 r. powołuję Radę naukową dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:

1)      dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM,

2)      prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka,

3)      dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM,

4)      dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM,

5)      dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM,

6)      dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM,

7)      dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM,

8)      dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM,

9)      dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM,

10)  dr hab. inż. Krystyna Kurowska,

11)  dr inż. Krzysztof Rząsa,

12)  mgr inż. Aneta Chmielewska – przedstawiciel doktorantów.

 

§ 2

1.    Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

2. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. traci moc decyzja nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.).

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 11:46
Data aktualizacji:
31.08.2020 11:54
Liczba wyświetleń:
132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument