UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO

Strona została usunięta dnia: 27 sierpień, 2020 - 15:12

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
W DZIEKANACIE SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
 
Miejsce pracy: Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00), umowa o pracę

 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
    prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej studentów;
    prowadzenie spraw związanych z mobilnością studentów i pracowników Szkoły;
    współpraca z Wicedyrektorem ds. rozwoju w zakresie jego działalności;
    przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną;
sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw;
    prowadzenie rejestru i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi;
    współorganizowanie uroczystości;
    wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora oraz Wicedyrektorów.

WYMAGANIA:
    wykształcenie wyższe;
    bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
    biegła znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
    umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów
   (bieżąca weryfikacja danych) USOS;
    znajomość przepisów prawa dot. szkolnictwa wyższego, zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji;
    umiejętności interpersonalne, szczególnie w odniesieniu do studentów;
    umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole;
    samodzielność i odpowiedzialność;
    sumienność i dokładność;
    otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego osobiście do Dziekanatu Szkoły Zdrowia Publicznego ul. Żołnierska 14 c (pok. 203 lub 205) lub przesłanie drogą mailową na adres: katarzyna.patkowska@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 06.09.2020 r.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)"
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2020
Data publikacji:
27.08.2020 15:12
Data aktualizacji:
27.08.2020 15:12
Liczba wyświetleń:
1000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument