Nr 74/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 74/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85 ze zm.), zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
Wprowadza się Procedurę przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.08.2020
Data publikacji:
18.08.2020 10:49
Data aktualizacji:
18.08.2020 11:09
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Procedura przeciwdziałania dyskryminacji UWM.docx25.78 KB
Scan0623.pdf219.54 KB