Nr 73/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 73/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lipca 2020 roku 
 
 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 31, 38 i 39 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§1
Wprowadza się Regulamin organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 stycznia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.07.2020
Data publikacji:
18.08.2020 10:41
Data aktualizacji:
18.08.2020 10:44
Liczba wyświetleń:
443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Regulamin Wydawnictwa.docx25.19 KB
Scan0622.pdf227.47 KB