UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Strona została usunięta dnia: 13 sierpień, 2020 - 13:17

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Miejsce pracy: Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00), umowa na zastępstwo
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej studentów;
obsługa administracyjna studentów i prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów;
przygotowywanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  i archiwalną;
sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw;
prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi.
 
WYMAGANIA:
wykształcenie wyższe;
doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym lub związanym z ww. zakresem
  obowiązków;
znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel);
umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne (otwartość, uprzejmość,
  komunikatywność);
otwartość na zmiany i rozwój własny;
dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji zadań.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: wns@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.08.2020 r.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)"
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.08.2020
Data publikacji:
13.08.2020 13:17
Data aktualizacji:
13.08.2020 13:17
Liczba wyświetleń:
1406
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument