Nr 72/2020 w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020

 
ZARZĄDZENIE Nr 72/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lipca 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), oraz rozdz. I pkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdzam, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, plany finansowe:
1)   wydziałów,
2)   jednostek ogólnouczelnianych,
3)   administracji centralnej.
 
§ 2
1.  Realizację planów powierzam Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom jednostek ogólnouczelnianych.
2.  Nadzór nad realizacją planów powierzam Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 11:16
Data aktualizacji:
17.07.2020 11:17
Liczba wyświetleń:
549
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz72.pdf292.12 KB