Nr 69/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM

 
Zarządzenie Nr 69/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01
pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”
nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01
wprowadza się Regulamin korzystania ze wsparcia Rzecznika
ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
,
stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 09:12
Data aktualizacji:
17.07.2020 09:12
Liczba wyświetleń:
95
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.pdf251.08 KB
Nr 69 zał. Regulamin korzystania ze wsparcia Rzecznika.docx64.63 KB