Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...

 
Zarządzenie Nr 66/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 11. „Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją
dla studentów/ek UWM w Olsztynie”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2020
Data publikacji:
17.07.2020 08:38
Data aktualizacji:
17.07.2020 08:40
Liczba wyświetleń:
94
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66.pdf293.76 KB
Regulamin Zadanie11_CIiTT Letnia Szkoła v8.docx90.13 KB
Zał.11.1_Formularz zgłoszeniowy CIiTT v.3.doc374.5 KB
Zał.11.2_Zgoda przetwarzanie danych.doc329 KB
Zał_.11 3 Deklaracja Uczestnictwa.docx311.69 KB
Zał_.11 4 Kwestionariusz Osobowy.doc373.5 KB
Zał_.11 5 Oswiadczenie uczestnika.doc364.5 KB
Zał_.11 6 Umowa Uczestnictwa v.4.doc362.5 KB
Zał_.11 7 Karta samooceny motywacji studenta.docx300.09 KB