Nr 65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania....

 
Zarządzenie Nr 65/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 15. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 13:17
Data aktualizacji:
16.07.2020 13:21
Liczba wyświetleń:
230
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zał. 15.1_formularz_zgloszeniowy WL.doc371 KB
Zał. 15.2_zgoda przetwarzanie danych WL.doc325 KB
Zał. 15.3_deklaracja uczestnictwa WL.docx170.51 KB
Zał. 15.4_kwestionariusz_osobowy WL.doc364.5 KB
Zał. 15.5_oswiadczenie_uczestnika WL.doc360.5 KB
Zał. 15.6_umowa_uczestnictwa WL.doc369 KB
Zał. 15.6_umowa_uczestnictwa WL.doc369 KB
Zarz65.pdf299.58 KB
Nr 65 zał. Regulamin rekrutacji_i_uczestnictwa - szkolenia_WL.docx185.11 KB