Nr 64/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020

 
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. z poz. 85 ze zm.), na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się zmiany w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok 2020, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120/2019 Rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2019 roku.
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2020
Data publikacji:
06.07.2020 13:27
Data aktualizacji:
06.07.2020 13:27
Liczba wyświetleń:
411
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz64.pdf273.43 KB
ZalZarz64.pdf1.89 MB