Nr 62/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 62/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale
Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam,
co następuje:
§ 1
W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przekazanie majątku i obowiązków przez osoby dotychczas za nie odpowiedzialne oraz rozliczenie
     osób za działalność jednostek likwidowanych powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2020 roku.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2020
Data publikacji:
06.07.2020 12:56
Data aktualizacji:
06.07.2020 12:56
Liczba wyświetleń:
399
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz62.pdf238.11 KB