Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 
Decyzja Nr 66/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021
 
Działając na  podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 pkt 2 Uchwały
Nr 675 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021, w kwocie:
120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową.
 
§ 2
Opłatę, o której mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 08:39
Data aktualizacji:
01.07.2020 08:39
Liczba wyświetleń:
298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec66.pdf300.9 KB