Nr 64/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Decyzja Nr 64/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

 

zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia
postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, z późn. zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), stanowi się, co następuje: 

 

§ 1

W Decyzji Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja
2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych
na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dokonuje się następujących
zmian:

1.    w § 1, w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mgr inż. Maria BUDZIŃSKA - Członek,”,

2.    w § 1, w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mgr Maria KWIATKOWSKA - Członek,”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 08:10
Data aktualizacji:
01.07.2020 08:20
Liczba wyświetleń:
151
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec64.pdf270.05 KB