Nr 59/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych

 
Zarządzenie Nr 59/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
 
w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych
 
Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020, poz 85 ze zm. – dalej PSW) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2)  wydział – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/ Filia,
  3)  JSA- Jednolity System Antyplagiatowy,
  4)  APD – elektroniczne Archiwum Prac Dyplomowych,
  5)  USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów,
  6)  dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
  7)  promotor – promotor pracy dyplomowej.
 
§ 2
1.    W Uniwersytecie funkcjonuje APD, w którym umieszcza się pliki z utrwalonymi pisemnymi
     pracami dyplomowymi.
2.    Procedurę przygotowywania, weryfikacji samodzielności i archiwizowania pisemnych
     prac dyplomowych określają załączniki Nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Tracą moc:
1)  Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych,
2)  Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności
    prac dyplomowych studentów.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 07:53
Data aktualizacji:
01.07.2020 07:53
Liczba wyświetleń:
983
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz59.pdf343.24 KB
Zal1-3Zarz59.doc77 KB
Zal1Zarz59.docx15.83 KB
Zal2Zarz59.docx14.47 KB
Zal3Zarz59.doc54.5 KB