Nakłady na remonty 2006/2007

 

 

Nakłady na remonty w latach 2006-2007 (w tys. zł)

L.p.

Wydział/ Jednostka

Rok 2006

Rok 2007 (stan na 31.08.2007r.)

1

Bioinżynierii Zwierząt

648,9

88,6

2

Biologii

142,0

x

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

259,2

6,7

4

Humanistyczny

16,1

72,3

5

Medycyny Weterynaryjnej

807,3

103,1

6

Nauk Technicznych

506,4

49,9

7

Nauki o Żywności

686,3

226,7

8

Ochrony Środowiska i Rybactwa

245,5

2,2

9

Nauk Społecznych i Sztuki

894,7

1522,8

10

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

381,1

119,9

11

Teologii

x

24,4

12

Nauk Ekonomicznych

222,8

32,9

13

Matematyki i Informatyki

x

274,4

14

Prawa i Administracji

1,1

46,2

razem wydziały

4 811,4

2 570,1

15

Jednostki Międzywydziałowe

182,2

200,9

16

Jednostki Ogólnouczelniane

167,9

68,0

17

Infrast. Ogólnoucz. i Jednostki Administracji

 

3 276,9

1 432,9

razem pozostałe jednostki

3 627,0

1 701,8

18

Koszty Sekcji Remontowej

907,6

577,8

O G Ó Ł E M

9 346,0

4 849,7

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2007
Data publikacji:
07.03.2008 13:22
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:23
Liczba wyświetleń:
2164
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument