Majątek uczelni 2006/2007

 

 

Majątek uczelni w tys. zł

 

Aktywa - majątek uczelni

Stan na dzień 31.12.2005 r.

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Struktura % aktywów na 31.12.2005r.

Struktura % aktywów na 31.12.2006 r.

Przyrost procentowy aktywów

A.

Aktywa

 trwałe

344 095,9

347 271,9

89,8

86,3

100,9

I.

Wartości niematerialne i prawne

627,1

423,7

0,2

0,1

67,6

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

339 926,1

343 266,4

88,7

85,3

101,0

III.

Należności długoterminowe

10,8

-

-

-

-

IV

Inwestycje długoterminowe

3 531,9

3 581,8

0,9

0,9

101,4

V.

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

-

-

-

-

-

B.

Aktywa

 obrotowe

39 121,2

55 028,6

10,2

13,7

140,6

I.

Zapasy

 

4 398,9

4 328,5

1,1

1,1

98,4

II.

Należności krótkoterminowe

27 021,2

31 387,0

7,1

7,8

116,2

III.

Inwestycje krótkoterminowe

7 701,1

19 190,7

2,0

4,8

249,2

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

122,4

-

-

-

Suma

 aktywów

383 217,1

402 300,5

100,0

100,0

105,0

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2007
Data publikacji:
07.03.2008 13:20
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:20
Liczba wyświetleń:
2379
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument