Nr 63/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych

 
 
Decyzja Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
 
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 14 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
    1)   mgr Andrzej Góźdź – Przewodniczący,
    2)   mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora,
    3)   mgr inż. Anna Anulewicz,
    4)   mgr inż. Tomasz Trypuz,
    5)   mgr Adrian Horodecki – radca prawny.
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzanie procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym
    przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych
    stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
3.   Przedmiot sprzedaży bezprzetargowej będą stanowiły działki przeznaczone na poprawę warunków
    zagospodarowania nieruchomości przyległych i zostają zbyte w całości na rzecz właścicieli
    przedmiotowych działek oraz nieruchomości przeznaczone na cele publiczne.
4.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.
5.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Rektor 
                                                                     
                                                                        prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2020
Data publikacji:
19.06.2020 10:52
Data aktualizacji:
19.06.2020 10:52
Liczba wyświetleń:
146
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Scan0557.pdf374.77 KB