UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

Strona została usunięta dnia: 19 czerwiec, 2020 - 10:45

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
 
Miejsce pracy: Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Pediatrii Klinicznej
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
  prowadzenie spraw administracyjnych Katedry (prowadzenie bieżącej dokumentacji, sporządzanie
   pism, realizacja zakupów i prowadzenie rozliczeń finansowych, sporządzanie analiz i sprawozdań,
   obsługa korespondencji itp.)
  obsługa administracyjna pracowników katedry
   prowadzenie weryfikacji prac naukowo – dydaktycznych, ich katalogowanie i wprowadzanie
   do systemu
   sporządzanie umów zlecenie i prowadzenie rejestru umów
   administrowanie i systematyczne uaktualnianie strony internetowej Katedry
   współpraca z dziekanatem oraz innymi jednostkami Uniwersytetu
   udział w pracach organizacyjnych i przygotowawczych uroczystości wydziałowych, posiedzeń Rady
   Wydziału, szkoleń prowadzonych przez Wydział Lekarski
   planowanie oraz rozliczenie zajęć dydaktycznych (pensum) pracowników Katedry Pediatrii Klinicznej
   sporządzanie harmonogramów zajęć oraz poinformowanie pracowników i studentów
   przygotowywanie list obecności studentów
   terminowe wprowadzenie danych do uczelnianej bazy USOS
   rozliczenie zrealizowanych zajęć w systemie USOS (karty wykonania)
   sporządzenie wykazu osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej
   przygotowywanie raportów obciążenia pomieszczeń dydaktycznych Wojewódzkiego
   Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
   nadzór nad mieniem ruchomym, tj. rzutniki, laptopy, stanowiącym własność Katedry, będącym
   na wyposażeniu sal dydaktycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
   w Olsztynie
   wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Katedry oraz Kolegium Dziekańskiego Wydziału
   Lekarskiego.

WYMAGANIA:
    minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
    wykształcenie wyższe
    dobra znajomość języka angielskiego
    doświadczenie w sporządzaniu wniosków o granty naukowe
    dobra znajomość programów i systemów: Statistica, MS Office, USOS, Manager Pensum,
    Karta Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego, Sylabus.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego,
na adres e-mail elzbieta.jarocka@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 06.07.2020 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2020
Data publikacji:
19.06.2020 10:45
Data aktualizacji:
19.06.2020 10:45
Liczba wyświetleń:
2822
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument