Majątek trwały uczelni 2006/2007

Zestawienie majątku trwałego uczelni (w tys. zł)

Stan na dzień

Wyszczególnienie

Rzeczowy majątek trwały

Wartości niematerialne i prawne

Inwestycje długoterminowe*

Razem

01.09.2006r.

Wartość początkowa

407 678,0

2 816,6

3 563,9

414 058,5

Umorzenie

156 087,7

2 194,8

0

158 282,5

Wartość netto

251 590,3

621,8

3563,9

255 776,0

Stopień umorzenia %

38,3

77,9

 0

38,2

31.08.2007r.

Wartość początkowa

424 514,7

2 687,2

3 973,1

431 175,0

Umorzenie

140 800,5

2 224,1

0

143 024,6

Wartość netto

283 714,2

463,1

3 973,1

288 150,4

Stopień umorzenia %

33,2

82,8

0

33,2

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2007
Data publikacji:
07.03.2008 13:18
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:18
Liczba wyświetleń:
3152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument