Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 59/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 110 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zmianami) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Stwierdzam, że Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr 33/2020 Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2020 roku, jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lipca
2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 12:40
Data aktualizacji:
08.06.2020 12:41
Liczba wyświetleń:
181
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec59.pdf273.96 KB