Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

 
ZARZĄDZENIE Nr 53/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. z poz. 85 z późn. zm.), na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz rozdz. II pkt 3 ppkt 1-5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik do zarządzenia
Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Zatwierdza się podział pierwotny subwencji na rok 2020.
2.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.
 
§ 3
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Traci moc Zarządzenie nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 11:08
Data aktualizacji:
08.06.2020 11:08
Liczba wyświetleń:
279
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53.pdf48.86 KB
ZalZarz53.pdf44.19 KB