Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 52/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych
do jego opracowania
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z ust. 6 w rozdz. I Załącznika do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn.  zm.), zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór planu finansowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 10:58
Data aktualizacji:
08.06.2020 10:58
Liczba wyświetleń:
475
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52.pdf40.11 KB
ZalZarz52.pdf101.55 KB