UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA

Strona została usunięta dnia: 5 czerwiec, 2020 - 13:52

 

UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA
W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

zatrudni pracownika w Biurze Informatycznej Obsługi Studiów, w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- programistę – 3/4 etatu,

- informatyka – 1/4 etatu.

 

Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 oraz ”Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

 

 

Opis stanowiska

1.   Umowa na okres próbny, następnie z możliwością przedłużenia na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 r.

2.   Główne zadania:

                 I.  Programista:

·         rozwój i utrzymanie aplikacji webowych,

·       testowanie wytworzonego oprogramowania oraz dbałość o najwyższą jakość kodu,

· integracja wytworzonego oprogramowania z już istniejącymi systemami informatycznymi,

·        kontakt z klientem celem doprecyzowania jego oczekiwań,

·      przygotowanie dokumentacji technicznej,

·      przygotowanie instrukcji dla użytkownika,

·       udział w pracach zespołu realizującego projekt.

              II.  Informatyk:

·         testowanie systemów i aplikacji wytwarzanych przez BIOS,

·         obsługa systemu USOS,

·         bieżąca aktualizacja słowników systemowych,

·         szkolenia użytkowników w zakresie obsługi systemów,

·         sporządzanie dokumentacji użytkownika systemu.

 

Wymagania

1.     Wykształcenie wyższe techniczne.

2.     Min 2-letnie doświadczenie na stanowisku programisty.

3.     Znajomość zagadnień związanych z wersjonowaniem, automatyzacją integracji i dostarczania oprogramowania.

4.     Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.

5.     Umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o założenia funkcjonalne.

6.     Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej pozwalającym na czytanie dokumentacji.

7.     Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.

8.   Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.   CV

2.   Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

Inne informacje

        1.       Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

        2.       Złożone dokumenty nie będą zwracane.

        3.      Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

        4.   Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

CV i oświadczenie należy przesłać na adres: monika.gorecka@uwm.edu.pl
w terminie do dnia 14.06.2020 r. z tytułem „Konkurs na programistę”.

Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
mgr Piotr Odoj - Kierownik projektu
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
05.06.2020
Data publikacji:
05.06.2020 13:51
Data aktualizacji:
05.06.2020 13:52
Liczba wyświetleń:
453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument