Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

 
DECYZJA Nr 57/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 4
Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 13:07
Data aktualizacji:
03.06.2020 13:07
Liczba wyświetleń:
2565
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec57.pdf222.88 KB
ZalDec57.pdf324.85 KB