Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł

 
Zarządzenie Nr 49/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych w zakresie „Zaawansowane technologie informatyczne” realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki
 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 109/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Zaawansowane technologie informatyczne” realizowanych na Wydziale Matematyki
i Informatyki § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zaawansowane
     technologie informatyczne”, pobiera się opłatę w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
     złotych) za cykl kształcenia.”
 
§ 2
1.   Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych edycji
     rozpoczynającej kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.   Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
     podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
     opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 13:04
Data aktualizacji:
03.06.2020 13:04
Liczba wyświetleń:
463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz49.pdf59.1 KB