Wersje strony NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.