Wersja strony Rachunek zysków i strat 2006/2007 z dnia 7 marzec, 2008 - 10:15

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Rachunek  zysków i strat uczelni w tys. zł

Koszty i straty

Za okres

od 01.01.2005 r.

do 31.08.2005 r.

Za okres

od 01.01.2006 r.

do 31.08.2006 r.

Przyrost procentowy kosztów

Przychody i zyski

Za okres

od 01.01.2005 r.

do 31.08.2005 r.

Za okres

od 01.01.2006 r.

do 31.08.2006 r.

Przyrost procentowy kosztów

A.

Koszty działalności operacyjnej

163 013,1

168 844,5

103,6

A.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

162 610,2

169 899,8

104,5

1.

Wartość sprzedanych towarów i usług

1 731,0

1 864,0

107,7

1.

Przychody ze sprzedaży produktów

161 807,3

170 055,9

105,1

2.

Zużycie materiałów i energii

15 606,4

16 394,1

105,0

2.

Zmiana produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

- 1 882,9

- 2 496,9

-

3.

Usługi obce

13 321,0

13 891,3

104,3

3.

Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów

1 731,0

1 989,4

114,9

4.

Podatki i opłaty

1 198,2

201,3

16,8

4.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzebny jednostki

954,8

351,4

36,8

5.

Wynagrodzenia

88 995,2

91 360,6

102,7

 

-

-

-

-

6.

Świadczenia na rzecz pracowników

28 013,6

29 502,3

105,3

 

-

-

-

-

7.

Amortyzacja

7 940,3

8 463,4

106,6

 

-

-

-

-

8.

Pozostałe

6 207,4

7 167,5

115,5

 

-

-

-

-

B.

Zysk ze sprzedaży

-

1 055,3

-

B.

Strata ze sprzedaży

402,9

-

-

C.

Pozostałe koszty operacyjne

622,8

1 424,7

228,8

C.

Pozostałe przychody operacyjne

17 421,7

7 265,3

41,7

D.

Zysk z działalności operacyjnej

16 396,0

6 895,9

42,1

D.

Strata z działalności operacyjnej

-

-

-

E.

Koszty finansowe

685,6

789,8

115,2

E.

Przychody finansowe

171,1

197,0

115,1

F.

Zysk brutto z działalności gospodarczej

-

-

-

F.

Strata brutto z dział. gospodarczej

-

-

-

G.

Straty nadzwyczajne

-

-

-

G.

Zyski nadzwyczajne

 

-

-

H.

Zysk brutto

15 881,5

6 303,1

39,7

H.

Strata brutto

-

-

-

I.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

-

-

-

 

-

-

-

-

J.

Zysk netto

15 881,5

6 302,1

39,7

I.

Strata netto

-

-

-

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2005
Data publikacji:
07.03.2008 10:15
Data aktualizacji:
07.03.2008 10:18
Liczba wyświetleń:
4033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument