Nr 54/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 54/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
 
w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. z poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 262 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018r, poz. 1669 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na rok 2020 ustala się kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 7 500 000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2020
Data publikacji:
28.05.2020 11:19
Data aktualizacji:
28.05.2020 11:19
Liczba wyświetleń:
205
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec54.pdf231.08 KB