Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego

 
Decyzja Nr 53/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2020 roku
 
w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego
 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), §1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 911) w zw. z §1
pkt 1 i 2 Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego, stanowi się, co następuje:
 
§1
1.   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wznawia się możliwość realizacji zajęć
    dydaktycznych:
     1)  na ostatnich latach studiów wyższych w terminach:
         a)  od dnia 27 maja – kierunki medyczne,
         b)  od dnia 1 czerwca – pozostałe kierunki,
     2)  na studich doktoranckich - od dnia 1 czerwca 2020 roku.
2.   Realizacja zajęć musi być dostosowana do procedur, stanowiących załączniki Nr 1 lub Nr 2
    do Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego.
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2020
Data publikacji:
25.05.2020 12:54
Data aktualizacji:
25.05.2020 12:54
Liczba wyświetleń:
450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec53.pdf307.14 KB