Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

 
Zarządzenie Nr 42/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 51 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 511, ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.    Mając na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych dla studentów, wynikających
     z ogłoszonego stanu epidemii, a także ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni, terminy wnoszenia
     opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w semestrze letnim roku akademickiego
     2019/2020 zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Osoby realizujące ostatni semestr studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,
     zobowiązane są do uiszczenia wymaganych opłat przed ukończeniem studiów, w rozumieniu
     § 37 ust. 1 Regulaminu Studiów.
§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2020
Data publikacji:
20.05.2020 12:01
Data aktualizacji:
20.05.2020 12:01
Liczba wyświetleń:
252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz42.pdf351.62 KB