Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 
Decyzja Nr 52/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych
na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, z późn. zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
1. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI - Przewodniczący,
    2) dr Joanna SZABLIŃSKA-PIERNIK - Członek,
    3) mgr Marta STANISZEWSKA - Sekretarz.
 
2. Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr hab. inż. Marek LECEWICZ, prof. UWM - Przewodniczący,
    2) mgr inż. Teresa ŚWIĘCICKA - Członek,
    3) dr hab. inż. Ewa JASTRZĘBSKA, prof. UWM - Sekretarz.
 
3. Na Wydziale Geoinżynierii powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr inż. Marek OGRYZEK - Przewodniczący,
    2) dr inż. Krzysztof RZĄSA - Członek,
    3) mgr inż. Beata JADWISIEŃCZAK - Sekretarz.
 
4. Na Wydziale Humanistycznym powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr Renata ROZBICKA - Przewodnicząca,
    2) dr Magdalena ŻMIJKOWSKA - Członek,
    3) mgr Dominika MALINOWSKA - Sekretarz.
 
5. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
    w składzie:
    1) prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ - Przewodniczący,
    2) dr Alicja SŁUPSKA - Członek,
    3) mgr Anna OLENKOWICZ - Sekretarz.
 
6. Na Wydziale Lekarskim powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr hab. n. med. Agnieszka SKOWROŃSKA, prof. UWM - Przewodnicząca,
    2) mgr Martyna DUSZCZYK - Członek,
    3) mgr Kinga KORCZEWSKA-TRYTEK - Sekretarz.
 
7. Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA - Przewodnicząca,
    2) mgr Piotr MENDALKA - Członek,
    3) mgr Maria BULIŃSKA - Sekretarz.
 
8. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) prof. dr hab. Przemysław SOBIECH - Przewodniczący,
    2) dr hab. Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA, prof. UWM - Członek,
    3) Jolanta GIL - Sekretarz
 
9. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr Tomasz WIERZEJSKI - Przewodniczący,
    2) mgr Marta GARELA - Członek,
    3) Jadwiga WORONIECKA - Sekretarz
 
10. Na Wydziale Nauk Społecznych powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1) dr hab. Marcin CHEŁMINIAK, prof. UWM - Przewodniczący,
    2) dr Urszula PULIŃSKA - Członek,
    3) dr Danuta RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK - Sekretarz
 
11. Na Wydziale Nauk Technicznych powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI, prof. UWM - Przewodniczący,
     2)  dr inż. Jerzy DOMAŃSKI - Członek,
     3)  mgr Tomasz TABAKA - Sekretarz. 
 
12. W Szkole Zdrowia Publicznego powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  dr n. med. Olga BIELAN - Przewodnicząca,
     2)  mgr Artur TAŃSKI - Członek,
     3)  mgr Katarzyna PĄTKOWSKA - Sekretarz
 
13. Na Wydziale Nauki o Żywności powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  dr inż. Adam WIĘK - Przewodniczący,
     2)  dr inż. Dorota OGRODOWSKA - CZŁONEK,
     3)  dr inż. Beata PIŁAT - Sekretarz. 
 
14. Na Wydziale Prawa i Administracji powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  dr hab. Piotr CHLEBOWICZ - Przewodniczący,
     2)  mgr Iryna PIROH - Członek,
     3)  mgr Piotr WASILEWSKI - Sekretarz
 
15. Na Wydziale Sztuki powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  dr hab. Wioletta JASKÓLSKA, prof. UWM - Przewodnicząca,
     2)  mgr Ewa ZUBA - Członek,
     3)  dr Agnieszka DZIEWULSKA-PAWŁOWSKA - Sekretarz
 
16. Na Wydziale Teologii powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)  ks. dr hab. Karol JASIŃSKI, prof. UWM - Przewodniczący,
     2)  dr Sylwia MIKOŁAJCZAK - Członek,
     3)  dr Maria PIECHOCKA-KŁOS - Sekretarz
 
17. W Filii w Ełku powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:
      1)  dr Ryszard SKAWIŃSKI - Przewodniczący,
      2)  lic. Joanna CHYŁA - Członek,
      3)  mgr Ewa KRATYŃSKA - Sekretarz
 
§ 2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na rok akademicki 2020/2021, w tym dokonywanie wpisu na listę studentów
i wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia w odniesieniu do obywateli polskich.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2020
Data publikacji:
19.05.2020 13:07
Data aktualizacji:
19.05.2020 13:07
Liczba wyświetleń:
377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec52.pdf930.21 KB