Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata

 
Decyzja Nr 51/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2020 roku
 
w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
(przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Do obsługi kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołuje się Punkt Obsługi Kandydata.
 
§ 2
Do zadań Punktu Obsługi Kandydata należy:
  1)   udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,
  2)   obsługa infolinii telefonicznej dotyczącej rekrutacji, forum internetowego oraz rekrutacyjnej
      poczty elektronicznej,
  3)   obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym,
      w tym wprowadzanie wyników egzaminu dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia
      i jednolite studia magisterskie oraz wyniku studiów dla kandydatów na studia II stopnia,
  4)   udzielanie pomocy kandydatom w rejestracji na studia, 
  5)   weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie
      na wszystkie kierunki i formy studiów,
  6)   przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,
  7)   inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów
      stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
§ 3
Do pracy w Punkcie Obsługi Kandydata wyznaczone zostają następujące osoby:
1)   mgr inż. Artur BŁASZCZYK,
2)   mgr Marzenna BORKOWSKA,
3)   dr inż. Ewa BURCZYK,
4)   dr Maciej DUDA,
5)   dr Grzegorz FIEDOROWICZ,
6)   mgr Barbara GOLONKA,
7)   mgr Paweł GOŁAWSKI,
8)   mgr Aleksandra GRUDZIŃSKA,
9)   mgr Beata GWIAZDA,
10)  mgr Joanna JANIUK,
11)  mgr inż. Wiesława KOLANO,
12)  mgr Adrian KORNET,
13)  mgr inż. Małgorzata MAKOWSKA - KUŁACZ,
14)  mgr inż. Roman MACHUGA,
15)  mgr Anna NIEDZIELA,
16)  dr Tomasz NOWAKOWSKI,
17)  dr inż. Tomasz OLKOWSKI,
18)  dr inż. Sylwia OKORSKA,
19)  dr hab. inż. Adam OKORSKI, prof. UWM
20)  Łukasz OLSZEWSKI,
21)  mgr Łukasz PAUKSZTO,
22)  mgr Izabela PAWLICKA,
23)  dr Monika PLISZKA,
24)  mgr Andrzej POBIEDZIŃSKI,
25)  dr Justyna RADWIŃSKA,
26)  mgr inż. Magdalena ROZMIANIEC-PERZYŃSKA,
27)  mgr Irena RZATKIEWICZ,
28)  dr Kamil SZANDAR,
29)  mgr Marzena ŚMIECH,
30)  dr inż. Agnieszka TRYSTUŁA,
31)  inż. Renata UCHAL,
32)  dr Marcin WARMIŃSKI,
33)  mgr inż. Marta WASIAK.
 
§ 4
Pracami Punktu Obsługi Kandydata kieruje wyznaczony pracownik biura właściwego ds. rekrutacji.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2020
Data publikacji:
19.05.2020 12:52
Data aktualizacji:
19.05.2020 12:52
Liczba wyświetleń:
237
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec51.pdf561 KB