Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego

Decyzja Nr 50/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego
 
 
Działając na podstawie § 19 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się co następuje:
 
§ 1
 
§ 1 ust. 1 Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej
przewodniczącego otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem 31 października 2019 r. powołuję Uniwersytecką Radę Doskonałości Naukowej na kadencję
  do 31 grudnia 2020 r. w następującym składzie:
   1)     prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
   2)    prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
   3)    prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz
   4)    prof. dr hab. Marek Markowski
   5)    prof. dr hab. Marcin Mycko
   6)    prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
   7)    prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
   8)    prof. dr hab. Aleksy Tralle
   9)    prof. dr hab. Lidia Wądołowska
10)     prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
11)     dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
12)     dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
13)     ks. dr hab. Karol Jasiński, prof.  UWM
14)     dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM
15)     dr hab. Wiesława Lizińska, prof.  UWM
16)     dr hab. Marzenna Nowicka, prof.  UWM
17)     dr hab. Jacek Rapiński, prof.  UWM
18)     dr hab. Nina Smolińska, prof.  UWM
19)     dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
20)     dr hab. Irena Makarczyk
21)     mgr Jakub Goerick- przedstawiciel doktorantów.”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2020
Data publikacji:
18.05.2020 11:37
Data aktualizacji:
18.05.2020 11:37
Liczba wyświetleń:
224
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec50.pdf390.77 KB