Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów

 
Decyzja Nr 49/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów
 
Działając na podstawie art. 110 ust. 7 w związku z art. 215 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zmianami) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Stwierdzam, że Regulamin Samorządu Doktorantów, przyjęty Uchwałą Nr 10/2020 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie, przedłożony w dniu 5 maja 2020r., jest zgodny
z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2020
Data publikacji:
18.05.2020 11:04
Data aktualizacji:
18.05.2020 11:05
Liczba wyświetleń:
184
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec49.pdf270.23 KB