Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021

 
Decyzja Nr 48/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2017 w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) dr hab. n. med. Magdalena KRAJEWSKA-WŁODARCZYK”.
2.  Skład Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję
    2018-2021, po zmianach, o których mowa w ust. 1 przedstawia się następująco:
    1)   prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
    2)   prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
    3)   dr hab. n. med. Magdalena KRAJEWSKA-WŁODARCZYK,
    4)   dr n. med. Ewa SZWAŁKIEWICZ-WAROWICKA,
    5)   dr n. med. Mariusz SOWA,
    6)   dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
    7)   dr n. med. Wiesław PESTA,
    8)   dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
    9)   dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
  10)    mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
  11)    mec. Artur RUSA,
  12)    ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.05.2020
Data publikacji:
18.05.2020 10:55
Data aktualizacji:
18.05.2020 10:56
Liczba wyświetleń:
145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec48.pdf391.94 KB