Zadania inwestycyjne 2005/2006

 

 

 

Zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji w trakcie realizacji (w tys. zł)

 

L.p.

Wyszczególnienie

Rok

Nakłady ogółem

rozpoczęcia

zakończenia

Ogółem

w tym dotacja

1.

Biblioteka Środowiskowa

2000

2007

33 166,2

28 061,0

2.

Centrum Nauk Humanistycznych

2001

2006

42 049,2

8 445,5

3.

Sieć bezprzewodowa OLMAN

2004

2006

28,5

-

4.

Modernizacja budynku przy ul. Żołnierskiej

2002

2006

2 093,8

-

5.

Budowa, mod.i wyp. obiektów w Bałdach w ramach ZPORR

2004

2006

5 603,1

3 548,6

6.

Modernizacja budynku Wydz. Nauk Tech.

2005

2007

412,5

-

7.

Budynek dydaktyczny w Ostródzie

2005

2006

589,2

-

8.

Pałac Łężany

2004

2006

556,0

-

9.

Hala Wegetacyjna

2004

2006

28,9

1 700,0*

10.

Wiata do lonżowania koni

2004

2006

119,9

-

11.

Ośrodek wypoczynkowy w Bałdach

2005

2006

154,9

-

12.

Rewitalizacja ob. w Łężanach

2006

2006

23,4

-

13.

Modernizacja obiektów Med. Wet. w ramach ZPORR

2004

2006

4 127,8

3 501,9

14.

Centrum Konf. - Szkol. II etap

2004

2006

32,3

-

15.

Wyposażenie Biblioteki UWM - ZPORR

2006

2007

982,1

-

16.

Rozbudowa Sieci Komp. OLMAN - ZPORR

2006

2006

1,0

-

R A Z E M

89 968,8

45 257,0

 

* otrzymana (18.08 i 31.08.br) dotacja w wysokości 1 700 tys. zł zostanie wykorzystana do końca br. Natomiast poniesione nakłady w wysokości 28,9 tys. zł zaksięgowane są na dzień 31.08 .br.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2005
Data publikacji:
07.03.2008 10:08
Data aktualizacji:
07.03.2008 10:23
Liczba wyświetleń:
2399
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument