Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 44/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
§ 1 Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) otrzymuje brzmienie:
㤠1
1. Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Zespół ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
    i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
     1)   prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka
     2)   dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM
     3)   dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
     4)   dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
     5)   dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM
     6)   dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM,
     7)   dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
     8)   dr hab. inż. Radosław Cellmer
     9)   dr hab. inż. Andrzej Biłozor
   10)    dr hab. inż. Krystyna Kurowska
   11)    dr inż. Iwona Cieślak
   12)    dr Alina Źróbek-Różańska
   13)    mgr inż. Mateusz Ciski – przedstawiciel doktorantów.
2. Do zadań Zespołu należy:
    1)   kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
        i gospodarka przestrzenna,
    2)   współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
        w których dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna jest
        dyscypliną wiodącą.
3. Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021.”
 
§ 2
Decyzja obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2020 r.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2020
Data publikacji:
07.05.2020 12:42
Data aktualizacji:
07.05.2020 12:42
Liczba wyświetleń:
207
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument