Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 43/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 487 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), zarządza się, co następuje:

§ 1

Limit miejsc w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 wynosi 31. 

§ 2

Ustala się liczbę miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym w ramach limitu przyjęć, o którym mowa w § 1:

 

Lp.

Dyscyplina

Limit

1

Ekonomia i finanse

1

2

Historia

1

3

Inżynieria mechaniczna

2

4

Inżynieria lądowa i transport

3

5

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3

6

Językoznawstwo

1

7

Nauki biologiczne

4

8

Nauki medyczne

2

9

Nauki prawne

1

10

Nauki teologiczne

1

11

Pedagogika

1

12

Rolnictwo i ogrodnictwo

2

13

Technologia żywności i żywienia

3

14

Weterynaria

3

15

Zootechnika i rybactwo

3

Ogółem

31

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2020
Data publikacji:
07.05.2020 12:33
Data aktualizacji:
11.05.2020 10:58
Liczba wyświetleń:
372
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz43.pdf354.63 KB